طریقه اخذ پروانه کسب
ماده 1 - فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنقی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص و با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت، شخصاً یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.
ماده 2 - در این اتحادیه صنفی برای 13 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود :
 1. تعمیرکنندگان الکتروموتور، ژنراتور، پمپ آب، دینام جوشکاری (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 2. تولیدکنندگان و بازسازی دستگاههای الکتروموتورز، ژنراتور (با حداقل مساحت لازم 48 متر مربع)
 3. تولید قطعات انواع دستگاه های صنعتی، خانگی( اطو، ریش تراش، ماکروفر، خوراکپزی، جاروبرقی) (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع)
 4. تعمیر انواع دستگاه های صنعتی، خانگی (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 5. تعمیر و خدمات دستگاههای گردنده ( جاروبرقی، چرخ گوشت، پنکه، آب میوه گیری خانگی و صنعتی ) (با حداقل مساحت لازم 9 متر مربع)
 6.  تولید و تعمیر انواع کلید هادی (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 7. تولید و تعمیر انواع تابلوهای فشار قوی و ضعیف خازنها (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع)
 8. تولید و تعمیر انواع ابزار صنعتی برقی (سنگ و دریل، کف ساب) (با حداقل مساحت لازم 9 متر مربع)
 9.  تولید و تعمیر انواع دستگاه های ترانسفورماتور موتورهای کاهنده و افزاینده  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 10. تولیدکنندگان و تعمیرکاران انواع کوئل های برقی (ولتاژ بالا)  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 11. تولید و تعمیر ریکتافایر  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 12. دفتر کار برای کارگاه های تولیدی  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 13. رسته تعمیر، نصب و نگهداری و تولید آسانسور و پله برقی
تبصره : اخذ مجوز استاندارد در خصوص رسته هایی که مشمول استاندارد اجباری می باشند الزامی است.
ماده 3 - رعایت ضوابط صلاحیت فنی از مراجع ذیصلاح و لوازم و اسباب کار طبق نیاز و عرف اتحادیه.
ماده 4 - رعایت مسایل ایمنی و حفاظتی محیط کار.
ماده 5 - این ضوابط خاص در 5 ماده و یک تبصره در سی و سومین جلسه مورخ 9/3/1386 کمیسیون نظارت شهرستان تهران بر اساس بندهای ذیل ماده 22 آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب ( موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی) مورد تصویب قرار گرفت و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.
تذکر : مراجعه به سازمانهای ذیربط و پرداخت وجوه مربوط به اخذ پروانه کسب با هماهنگی اتحادیه باید صورت گیرد.
 
                                                             ******************** 
 

شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب :

1-     تابعيت جمهوري اسلامي ايران . درمورد اتباع بيگانه ، داشتن پروانه كارمعتبرازوزارت كارواموراجتماعي وپروانه اقامت معتبرازوزارت كشور.

2-    ارائه سند مالكيت يااجاره نامه رسمي وياعادي ويا مبايعه نامه ويا ارائه قراردادهاي منعقده في مابين متقاضي پروانه كسب با ادارات وسازمانهاي دولتي ، نهادها ، شهرداريها ، شركتهاي تعاوني مسكن وشركتهاي خاص صنفي ، شركتهاي تحت پوشش سارمانهاي دولتي ونهادها .

تبصره : دريافت تعهد محضري ازدارندگان اجاره نامه عادي مبني برپذيرش مسئوليت حقوقي ناشي ازآن .

3-    گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم ويا ارائه گواهي معتبرمبني برداشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي وهمچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهرغيبت ودرمدت اعتبارآن .

تبصره : حداقل سن جهت خانم ها به منظوردريافت پروانه كسب 18 سال مي باشد .

4-    ارائه گواهي عدم سوء پيشينه .

5-    ارائه آخرين مدرك تحصيلي يا حداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدائي يا سواد خواندن ونوشتن (به استثناي متقاضياني كه سن آنها از 50 سال به بالا مي باشد ) .

6-    گواهي عدم اعتياد به موادمخدر ازوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي .

7-    ارائه پايان كارتجاري ، اداري ويا كارگاهي محل واحد صنفي ويا رسيد پرداخت عوارض كسب وپيشه ساليانه شهرداري مبني بربلامانع بودن صدور پروانه كسب .

تبصره : براي دارندگان اجاره نامه هاي اسناد عادي ، هرگونه مدركي دال برتشكيل پرونده درشهرداري كفايت مي نمايد .

8-    ارائه هرگونه مدرك مبني برتشكيل پرونده وياارائه هريك ازاوراق پرداخت مالياتي .

9-    مدارك لازم دال بردارابودن صلاحيت فني براي مشاغل خاص براساس آئين نامه مربوطه .

10- موافقت اداره نظارت براماكن عمومي نيروي انتظامي .

11- عكس جديد : 12 قطعه .

12- فتوكپي شناسنامه عكس دار 2 برگ ودرمورد اتباع بيگانه فتوكپي گذرنامه .

تبصره : صدورپروانه كسب براي افراد حقيقي وياحقوقي با ارائه وكالت نامه ممنوع مي باشد .

13- براي اشخاص حقوقي (شركت ها) ومشاركتهاي مدني يك پروانه كسب به نام شركت باذكرنام مديرعامل اشخاص حقوقي درخواست كننده ويا احدي ازشركاء درمشاركتهاي مدني (كه توسط سايرشركاء كتبا معرفي وامضاء آنان توسط دفترخانه اسنادرسمي گواهي شده باشد) درصورت احراز سايرشرايط صادرمي گردد.

تبصره : درصورتيكه شركت مزبور بخواهد درپيش ازيك مكان فعاليت نمايد ، براي مكانهاي ديگرضمن دريافت پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحدصنفي براي فرد معرفي شده توسط مديرعامل ويا احدي ازشركاء (كه توسط شركاء كتبا معرفي وامضاء آن توسط دفتراسنادرسمي گواهي شده باشد ) با رعايت سايرمقررات مربوطه تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت هرشهرتصويب نمايد كارت مباشرت صادرخواهدشد .

14- خريد وفروش پروانه كسب ممنوع مي باشد ودرصورتيكه دارنده پروانه كسب بخواهد واحد صنفي وپروانه خودرا به ديگري واگذاركند بايد درخواست كتبي خودرا به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه درصورت واجدشرايط قانوني بودن فردمعرفي شده پروانه كسب متقاضي راباطل وپروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادرمي كند .

15- اتحاديه موظف است براي كسانيكه پروانه كسب صادركرده ، كارت عضويت نيزصادرنمايد .

16- درصورت فوت صاحب پروانه كسب ، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است . چنانجه ورثه يانماينده قانوني آنها مايل باشند ، درصورت دارابودن شروط فردي مي توانند ظرف 2 سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند . پس ازانقضاي مهلت مقررپروانه متوفي ازدرجه اعتبار ساقط است .

17- صاحبان پروانه كسب مي توانند جهت اداره واحد صنفي خوداقدام به معرفي مباشرنمايند .

                                                           **************************

 

 

تبلیغات

يكي از مهمترين فاكتورهاي مهم درتجارت تبليغات مي باشد .

با توجه به بازديد عموم از سايت ، به راحتي مشتريان شما از هركجا كه شما بخواهيد و به صورت كاملا هدفدار و با كمترين هزينه شما را در صفحه سايت پيدا مي كنند . همچنين اين فرايند ضمن معرفي به ديگر نهادها و سازمانها و ديگر حرفه ها و پتانسيل هاي موجود ، موجب بهبود رتبه فعاليت شما در سايت و امور بازرگاني و تجاري و كسب و كارتان خواهد شد 
نكته : امكان تبليغ در سايت اتحاديه الكترومكانيكي براي ديگر مشاغل موجود است . لطفا در صورت تمايل با اتحاديه تماس حاصل نموده و يا پيشنهادتان را در سايت منظور فرمائيد
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
بینندگان و مراجعه کنندگان عزیز
بعضی از اسامی و یا نام شرکتها احیانا به روز نیستند به زودی این مهم مرتفع خواهد شد  
آمار مراجعات
  مهمان :   12
  اعضا :   0

آمار این صفحه
  امروز :   63
  دیروز :   67
  کل مشاهده :   40602
کلیه حقوق این سایت متعلق به اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترومکانیکی تهران می باشد
استفاده غیر مجاز از منابع این سایت پیگرد قانونی دارد
ورود به سیستم
طراحی و اجرا : شرکت توسعه ایده آل