با ما در ارتباط باشید

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

خبر شماره 907

اشتیاق صنعتی برای سرمایه‌گذاری

تاریخ انتشار: 14 آبان 1397 , بازدید: 711
بررسی جدیدترین آمارهای وزارت صنعت نشان داد اشتیاق صنعتی برای سرمایه‌گذاری

بررسی جدیدترین آمارهای وزارت صنعت نشان داد

اشتیاق صنعتی برای سرمایه‌گذاری

ارزیابی صورت وضعیت مجوزدهی صنعتی تا نیمه تابستان سال جاری از تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی حکایت دارد. رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در مدت زمان مورد بررسی در حالی صورت گرفته که ارزیابی جوازهای صادره برای پروانه‌های بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) با افت همراه بوده است، که این امر را می‌توان به تغییر گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ یا سرمایه‌بر تعبیر کرد.

اشتیاق صنعتی برای سرمایه‌گذاری

دنیای اقتصاد : روند طی شده در مدت زمان مورد بررسی برای پروانه‌های بهره‌برداری درحالی است که آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که جوازهای تاسیس صادره در این دوره هم به لحاظ تعداد جوازهای صادره و هم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده رشد داشته‌اند.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده در میان جوازهای صادره برای پروانه‌های بهره‌برداری به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» اختصاص داشته است؛‌ این گروه سرمایه بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد ریال از سرمایه‌گذاری محقق شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده است و با این حجم از سرمایه‌گذاری توانسته ۶/ ۶۶ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص دهد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی برای ۲ هزار و ۱۹۲ فقره پروانه بهره‌برداری صادره بیش از ۳۰۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۶۸درصد داشته است. براساس آمار اعلام شده اشتغال ایجاد شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای نزدیک به ۴۲هزار نفر است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۵ هزار و ۸۳۴ نفر بوده است. هرچند پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ سرمایه‌گذاری رشد قابل توجهی را ثبت کرده‌اند، اما جوازهای صادره برای پروانه‌های بهره‌برداری برای این بخش افت ۰۵/ ۰ درصدی داشته است. اما به لحاظ تعداد بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره تا نیمه تابستان سال جاری با ۳۲۹ فقره به گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» اختصاص داشته است.

آینده سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌‌گذاری صنعتی بیانگر آن است که با وجود بازگشت تحریم‌ها سرمایه‌گذاران همچنان به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی امیدوارند و این روند را در میان جوازهای تاسیس صادره نیز می‌توان مشاهده کرد. آمار اعلام شده بیانگر آن است که در نیمه تابستان سال جاری در مجموع ۸ هزار و ۸۵۱ فقره جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شده که در مقایسه با ۷ هزار و ۳۸۶ فقره جواز تاسیس صادره در مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۲۰ درصد را ثبت کرده است. براساس آمار اعلام شده بیشترین جواز صادره در مدت زمان مورد بررسی به «گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» با هزار و ۲۱۴ فقره جواز و «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با هزار و ۱۰۲ فقره جواز اختصاص داشته است. آمارها همچنین حکایت از آن دارد که بیشترین جواز تاسیس در استان‌های خراسان رضوی با ۷۳۳ فقره و سمنان با ۶۳۶ فقره صادر شده است.  داده‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد که برای کل جوازهای تاسیس در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال بیش از ۷۹۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۳۲ درصدی داشته است، براساس داده‌های اعلام شده گروه‌های صنعتی متعلق به گروه ساخت «مواد و محصولات شیمیایی» با سرمایه حدود ۲۱۵ هزار میلیارد ریالی بیشترین پیش‌بینی سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده و توانسته سهم ۱/ ۲۷ درصدی از سرمایه‌گذاری کل گروه‌ها را به خود اختصاص دهد. برای جوازهای تاسیس صادره در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال برای ۲۰۵ هزار و ۲۶ نفر شغل پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته رشد بیش از ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

صنایع جذاب

بررسی صنایع جذاب نیز نشان دهنده آن است که گروه‌های «محصولات از لاستیک و پلاستیک، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، محصولات فلزی فابریکی» توانسته‌اند در رده صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند و بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص دهند. با توجه به آمار اعلام شده جوازهای صادره برای «محصولات از لاستیک و پلاستیک» در مدت زمان مذکور ۳۲۹ فقره بوده که برای این تعداد بیش از ۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است؛ میزان اشتغال ایجاد شده برای این گروه بیش از ۳ هزار نفر است.

برای گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» نیز در مدت زمان مذکور در مجموع ۲۹۶ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که در مجموع بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه صرف شده است؛ با توجه به آمار اعلام شده، اشتغال ایجاد شده برای این گروه ۵ هزار و ۸۳۴ نفر است. سومین گروه جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز به «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» باز می‌گردد که برای این گروه بیش از ۲۵۵ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری حدود ۲۸ هزار میلیارد ریالی صورت گرفته است؛ با توجه به آمار اعلام شده در این گروه ۴ هزار و ۵۶۹ نفر اشتغال به وجود آمده است. برای «سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز براساس آمار اعلام شده در مجموع ۱۷۰ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که برای اجرایی کردن این تعداد طرح سرمایه‌ای، حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال صرف شده است؛ اشتغال محقق‌شده برای این گروه نیز ۲ هزار و ۷۰۱ نفر است. مجوزهای صادره برای «محصولات فلزی فابریکی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۱۵۱ فقره بوده است که سرمایه‌ای حدود ۴ هزار میلیارد ریال برای اجرایی کردن این طرح‌ها صرف شده است. با توجه به آمار اعلام شده در مجموع ۲ هزار و ۷۶۰ فقره اشتغال نیز برای این گروه ایجاد شده است.

بررسی صنایع جذاب برای شروع سرمایه‌گذاری نیز نشان‌دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین جواز برای گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، سایر محصولات کانی غیرفلزی، محصولات از لاستیک و پلاستیک،‌ ساخت مواد و محصولات شیمیایی و محصولات فلزی فابریکی» صادره شده و این گروه‌ها توانسته‌اند در رده صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند. با توجه به آمار اعلام شده جوازهای صادره برای «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در مدت زمان مذکور هزار و ۲۱۴ فقره بوده که برای این تعداد بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش‌بینی شده است؛ میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه ۲۹ هزار و ۶۸۳ نفر است. برای گروه «محصولات کانی غیرفلزی» نیز در مدت زمان مذکور در مجموع هزار و ۱۰۲ فقره جواز تاسیس صادر شده که برای این تعداد جواز تاسیس صادر شده در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه مدنظر قرار گرفته است؛ با توجه به آمار اعلام شده، اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه ۱۸ هزار و ۸۹ نفر خواهد بود. سومین گروه جذاب برای سرمایه گذاران نیز به «محصولات از لاستیک و پلاستیک» بازمی‌گردد که برای این گروه بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده اند؛ با توجه به آمار اعلام‌شده برای این گروه پیش‌بینی ۱۴ هزار و ۳۳۹ نفر اشتغال شده و مجموع جواز صادره برای این گروه برابر با ۸۷۸ فقره است. برای «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در مجموع ۸۰۹فقره جواز تاسیس صادر شده است.  سرمایه پیش‌بینی شده برای این تعداد جواز بیش از ۲۱۴هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده نیز برای ۲۲هزار و ۲۵۳نفر است.

جوازهای تاسیس برای «محصولات فلزی فابریکی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۶۹۵ فقره بوده است که سرمایه بیش از ۲۱هزار میلیارد ریالی برای اجرایی کردن این طرح‌ها در نظر گرفته شده است. با توجه به آمار اعلام شده در مجموع پیش‌بینی ۱۱ هزار و ۵۴۷ فقره اشتغال نیز برای این گروه صورت گرفته است.

آسانسور

تبلیغات

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© eett.ir All rights reserved 2016